دهه فجر, 22 بهمن,  

بیست و دوی بهمن که حیات وطن است
خود روح خدایی است که در جان و تن است
ما زنده به آنیم و از آن یاد کنیم
یوم الهی که یادگار از آن ماه
بهمن است
ما نویسندگان خانه زیست شناسی یوم الله۲۲ بهمن، روز پیروزی حق بر باطل را تبریک می گوییم . . .