اشعار دوبیتی و رباعی،پیامک به مناسبت ولادت امام محمد باقر ع اشعار دوبیتی و رباعی،پیامک به مناسبت ولادت امام محمد باقر ع اشعار دوبیتی و رباعی،پیامک به مناسبت ولادت امام محمد باقر ع اشعار دوبیتی و رباعی،پیامک به مناسبت ولادت امام محمد باقر ع اشعار دوبیتی و رباعی،پیامک به مناسبت ولادت امام محمد باقر ع اشعار دوبیتی و رباعی،پیامک به مناسبت ولادت امام محمد باقر ع اشعار دوبیتی و رباعی،پیامک به مناسبت ولادت امام محمد باقر ع اشعار دوبیتی و رباعی،پیامک به مناسبت ولادت امام محمد باقر ع مرجع دوبیتی مذهبی میم 

آخرین یادگار کربلا یا باقر - علیه السلام

ای آنکه به کل عالمیان فاخر

خورشید ز نور چشم تو شد صادر

آخرین یگانه یادگار سفر کرب و بلا

دریاب دل گدای خود یا باقر

(امام باقر (ع) یکی از آخرین بازماندگان کربلا بودند که در عاشورا به صورت طفل خردسالی حضور داشتند. )