دوستی میگفت:

روزهای زندگی هدیه خداست به آدمها

و چگونه گذراندن روزها هدیه آدمها به خداست...

جملات زیبا گیله مرد

==============

هدیه های روزانه ات به خدا چگونه اند ؟؟