از بهترین دعاهایی که ما می توانیم در ماه مبارک رمضان و در هر لحظه و هر زمان قربی که با خداوند متعال داریم، داشته باشیم دعای فرج مولامون، امام زمان علیه السلام است. در مفاتیح و کتب ادعیه، ادعیه مختلفی برای سلامتی و فرج و عهد با امام زمان نوشته است.

وقتی بدونین که به اندازه ی یک دعا بیشتر وقت ندارید، دونستن این بهترین، و انجام این بهترین در همه مراحل زندگی، اهمیت بسیارش هویدا می شود.