فصل ...2

1 – ظروف مورد استفاده در آزمایشگاه را نام ببرید؟

1 – پیپت
2 – پتری ویش (پلیت)
3 – سرنگ فلزی
4 – بطریهای رقیق کننده

2 – انواع پیپت را نام ببرید؟

الف) پیپت شیر: این پیپتها فقط به منظور آزمایشهای میکروب شناسی و برای برداشت و انتقال 01/0 میلی لیتر شیر تنظیم و درجه بندی شده است.
ب) پیپتهای شیشه ای و پلاستیکی: این پیپتها از مواد غیرسمی تهیه شده اند و دارای دیواره مستقیم، نوک گرد هستند و برای استفاده در آزمایشگاه میکروب شناسی بکار می روند.

3- کاربرد پتری ویش چیست؟

این ظروف دارای حداقل 85 میلیمتر قطر داخلی و 12 میلیمتر عمق هستند. سطوح داخلی و خارجی این ظروف باید بدون ضایعه یا خراش و حباب باشد. ظروف پتری از شیشه و یا پلاستیک مناسب ساخته می شوند و باید دارای کف صاف باشد.

4 – کاربرد بطریهای رقیق کننده را توضیح دهید؟

بطریهایی از جنس بورو سیلیکات با درپوشهی پیچ دار یا سر بطریهای لاستیکی به گنجایش 150 میلی لیتر مورد استفاده قرار می گیرند. برای جلوگیری از تراوش مایع از درپوشهای پیچ دار می توان از واشرهای مناسب و غیرقابل نفوذ استفاده کرد. بطریهای تهیه رقت را در حجم 1(+/-)99 میلی لیتر می توان با مواد مناسب یا وسیله ای که پاک نشود علامت گذاری کرد. برای از بین بردن باقیمانده مواد و مایعات از دربهای لاستیکی مخصوص بطری،لوله یا سای ظروف، باید ابتدا آنها را در آب معمولی با حرارت C ْ82 و یک ماده پاک کننده تمیز کرد.

5 – روشهای سترون کردن را نام ببرید؟

1- حرارت
2 – صاف کردن
3 – گاز دادن
4 – تابش اشعه

6 – استریل کردن را تعریف کنید؟

استریل کردن یعنی عقیم کردن و بی حاصل نمودن و به منظور کشتن و از بین بردن کلیه موجودات ذره بینی است.

7 – روش حرارت دادن را توضیح دهید؟

برای وسایلی مانند پیپته و تشکهای پتری سترون کردن با حرارت خشک انجام می شود. همه وسایل را می توان در هوای گرم دستگاه سترون کننده گذاشت و درجه حرارت را به مدت یک ساعت در 170 درجه سانتیگراد نگه داشت.
برای موادی که به وسیله حرارت خشک یا حرارت مرطوب بالا خراب می شوند سترون کردن متناوب به کار می رود. برای بیشتر انواع محیطهای کشت، لباسها، مواد پلاستیکی و سایر موادی که با حرارت خشک خراب می شوند، روش سترون کردن به وسیله حرارت مرطوب و زیر فشار بکار می رود.

8 – روش صاف کردن را توضیح دهید؟

خیلی از مواد در درجه حرارتی که معمولاً برای سترون کردن به کار می رود، خراب می شوند. برای سترون کردن این مواد احساس به گرما که ممکن است مایع و یا به صورت محلول باشند می توان از صاف کردن استفاده کرد. در این روش صافیها به دو طریق باکتریها را می گیرند . یکی به وسیله محل مکانیکی غربال مانند سوراخهای کوچک صافی و دیگر با جذب میکروبها توسط صافی به دلیل تفاوت بارالکتریکی آنها.

9 – مزایا و معایب استفاده از گاز اتیلن اکساید برای سترون کردن چیست؟

استعمال بخار اتیلن اکساید تحت اثر فشار، در دستگاه مخصوص آن که شبیه اتوکلاو تغییر یافته است صورت می گرد. اتیلن اکساید برای عناصر ویروسی ، سلول باکتریها و قارچها و بیشتر اندوسپور باکتریهای مقاوم به حرارت به شدت سمی است. به عنوان عامل سترون کننده، آن را به راحتی می توان در دستگاه مخصوصش ، به کار برد و نسبتاً ارزان می باشد. اتیلن اکساید برخلاف بیشتر مواد شیمیایی سمی روی موادی که سترون می شوند به نسبت کمتری اثر خراب کننده و زیان آور دارد. باقیمانده آن را هم می توان به راحتی با هوا دادن خارج کرد. اگر چه گاز اتیلن قابل اشتغال است ولی مخلوط 10% اتیلن اکساید و 90% کربن دی اکساید و یا اختلاط آن با فرئون نه تنها سترون کننده ای مؤثر است، بلکه غیرقابل اشتعال و غیر قابل انفجار هم می باشد. عیوب آن عبارت است از ، مدت طولانی کاربرد آن برای سترون کردن، واکنش آن با محتویات محیط های کشت و بعضی از مواد پلاستیکی، و باقیمانده اتیلن اکساید که بعد از سترون کردن باید آن را به وسیله هوادادن از محیط خارج کرد.

10- طرز سترون کردن با اشعه را شرح دهید.

تابش اشعه عبارت است از بکاربردن شعاع بونیزه کننده با انرژی زیاد. این اشعه ها عبارتند از پرتوهای گاما که از منبع کبالت 60 یا سیزیوم 139 خارج شده، پرتوهای کاتدی که از تولید کننده های الکترون و شتاب دهنده ها ساطع می گردد.

11- روش کار با انکلاوه را شرح دهید؟

1 – فلاسکهای حاوی محیط کشت میکروبی را در دستگاه سترون کننده قرار دهید. 2 – در دستگاه را بسته، آن را قفل کنید. 3 – شیر دستگاه را باز کنید تا بخاری که تشکیل می شود جانشین هوای داخل دستگاه گردد. 4 – شیر مربوط به قسمت بخار را ببندید. این کار باعث می شود که بخار در داخل اتوکلاو جمع شده، فشار آن افزایش یافته و دما به حد مورد نظر برسد. 5 – با خاتمه سترون کردن، برای باز کردن اتوکلاو، کاری را که باید انجام دهید، عبارتست از بسته نگهداشتن شیر خروج هوا تا هنگامی که فشار به صفر کاهش یافته، فشار سنج آن را نشان دهد. اگر موادی که سترون می شوند حاوی مایعات نباشند می توانید برای کاهش دادن سریعتر فشار، شیر خروج هوا را باز کنید. اگر در اتاقک اتوکلاو مایعات وجود داشته باشند، چنین کاهش فشاری، باعث جوش آمدن آنها در ظروف خود شده، پنبه سر درب آنها را خیس کرده، آنها را به خارج پرتاب می کند. از این رو در مواقعی که مایعات سترون می شوند، همیشه لازم است فشار را به تدریج کاهش داد. 6 – بعد از آن که فشار سنج نشان داد که دیگر هیچگونه فشار مربوط به بخار وجو ندارد می توانید در اتوکلاو را باز کرده، مواد و وسایل داخل آن را خارج کنید. اگر مواد سترون کردن در اثر حرارت طولانی یا در اثر بخار آب امکان فاسد شدن دارند، آنها را بدون وقفه خنک کنید.

12 – نقش فشار در اتوکلاو برای سترون کردن چیست؟

فشار به میزانی که در اتوکلاو به کار می رود، هیچ گونه اثری در سترون کردن ندارد. فشار فقط برای رساندن درجه حرارت بخار به بالاتر از 100 درجه سانتیگراد لازم است.

13 – نقش زمان در اتوکلاو برای سترون کردن چیست؟

زمان برای نفوذ بخار آب و گرم کردن مواد تا درجه حرارت سترون کردن ضروری است. حتی، هنگامیکه چنین درجه حرارتی حاصل شود، اسپورها وسلولهای جوان همه یک باره کشته نمی شوند. میزان مرگ و میر در یک درجه حرارت مشخص ثابت است و در مقابل یک عامل کشنده، در هر واحد زمانی، نسبت ثابتی از یک تعداد معین میکروبی کشته می شوند.

14 – نقش ماهیت بار اتوکلاو برای سترون کردن چیست؟

معمولاً مواد حجیم و تقریباً غیرقابل نفوذ احتیاج به زمان بیشتری برای سترون شدن دارند. بنابراین بهتر است، آنها را در واحدهای کوچکتر سترون کرد. موادی که در برابر بخار قابلیت نفوذ کم دارند و مواد خیلی حجیمی که نمی توان از راه تماس آنها را حرارت داد، احتیاج به زمان طولانی تری دارند.

15 – گرمخانه باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟

ساختمان گرمخانه باید صحیح باشد و مرتباً کنترل شود. دمای داخل گرمخانه نباید از حد تنظیبم شده بیش از C ْ 1 تغییر نماید. اختلافات دمای داخل گرمخانه را در زمانیکه ظرفیت آن پر شده است تعیین و مشخص کنید. گرمخانه باید به صورتی پر شود که فاصله بین ردیف پتری دیشها و بین آنها و دیواره گرمخانه را 5/2 سانتی متر کمتر نباشد. ظروف قرار داده شده در گرمخانه باید در مدت 2 ساعت به دمای مورد نظر برسند.

16 – پرگنه نشانه چه هستند؟ وسیله شمارش تعداد پرگنه ها چه نامیده می شود و از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟

در مرحله بعد از کشت و طی دوره رشد و تکثیر، پرگنه ها(کلنی ) های حاصل شده در محیط کشت نشان دهنده تقریبی میزان آلودگی کلی در مقدار کشت داده شده از نمونه می باشد و به اینصورت که هر یک پرگنه کوچک و یا بزرگ، نمایانگر حداثل یک میکروارگانیسم فعال اولیه در نمونه به شمار می آید و تعداد کل میکروارگانیسمها براساس تعداد پرگنه ها بر مبنای درجه دقت نمونه تعیین و محاسبه می گردد. برای شمارش تعداد پرگنه ها در محیط کشت معمولاً از دستگاهی به نام کلنی کانتر استفاده می شود. این دستگاه از چند قسمت مشخص تشکیل شده است. ذره بین، صفحه مدور تقسیم بندی شده به اشکال مربع شکل، نمراتور و لامپ برق برای انجام کار.

17 – کار حمام آب در آزمایشگاه چیست؟

در اندازه های مختلف و مناسب برای مقاصد آزمایشگاه طرح ریزی و از آنها برای نگهداری محیط های ذوب شده در C ْ 46 – 44 استفاده می گردد. در مواقع عدم استفاده از حمام آب، در آن باید بسته باشد. سطح آب داخل آن باید به اندازه ای باشد که کاملاً سطح آگار موجود در ارلن یا ظروف دیگر را بپوشاند.

18 – کار تکان دهنده مکانیکی در آزمایشگاه چیست؟

تکان دهنده های مکانیکی برای یکنواخت کردن محتوای ظروف مناسب می باشند و کار آنها شکستن مجموعه های میکروبی در لوله وارلن است . برای این منظور دستگاه باید در جهت پائین و بالا حداقل به مدت 7 ثانیه کار کند.

19- طرز کار با میکروسکوپ را به طور خلاصه شرح دهید؟

یک میکروسکوپ به طور عمده از عدسیهای چشمی و عدسیهای شئی با بزرگنماییهای مختلف که حاصل ضرب درشتنمایی آنها تعیین کننده بزرگنمایی کل می باشد تشکیل شده است. عدسی چشمی بر دو نوع می باشند . عدسی چشمی معمولی برای استفاده باید عدسیهای شیئی اکروماتیک یا بدون رنگ و عدسیهای هویژینان برای استفاده با عدسیهای شیئی آپوکروماتیک یا رنگی مورد نظر می باشند. لوله ثابت کننده عدسی چشمی، به طول معمول 60 میلیمتر است که در میکروسکوپهای دو چشمی از طریق یک قسمت متحرک قابل تنظیم به لوله های محل قرار گرفتن عدسیهای شیئی مربوط می گردد. در زیر صفحه گردان عدسیهای شیئی، صفحه مربع شکل با گیره مخصوص برای قراردادن لام (اسلاید) وجود دارد. برای بدست آوردن تصویر از لام روی صفحه میکروسکوپ و تنظیم فاصله عدسیهای شیئی با اسلاید، پیچهای تنظیم بزرگ و کوچک ویژه ای در روی باز و (بدنه) میکروسکوپ تعبیه شده اند که با استفاده از آنها می توان فاصله را حد کم و یا زیاد تغییر داد. در زیر صفحه های لام به ترتیب کندانسور، دیافراگم ، ائینه و لامپ میکروسکوپ قرار دارد. نور متصاعد شده از منبع نور و آئینه پس از گذشتن از دیافراگم و کندانسور به شیئی مورد نظر در لام و سپس عدسیهای شیئی و چشمی انعکاس می یابد.

20 – چگونگی تنظیم عدسیهای شیئی با لام را توضیح دهید؟

برای کسب تصویر از لام عدسیهای شیئی باید هر کدام در فاصله معینی قرار داشته باشند. میزان فاصله عدسی شیئی (2/3 X) با لام برابر 23 میلیمتر، عدسی شیئی (10 X) با لام معادل 5 میلمتر، عدسی شیئی (40X) با لام برابر 2/1 – 1 میلمتر و عدسی شیئی (100x) برابر 9/0 میلیمتر می باشد.