سلام.

هر چی میخواستم متن قشنگی برای این شب زیبا پیدا کنم و لی کارا نبود.

بهترین متنی که پیدا کردم این بود.اگر تو هم پیدا کردی برام کامنت بذار.

ولی تنها چیزی که میتونم بگم اینه که همگی به آرزویی که دارید برسید البته آرزویی که به صلاحتون باشه و در اون رضایت خداوند باشه.

الهی نام تو ما را جواز،

مهر تو ما را جهاز،

شناخت تو ما را امان،

لطف تو ما را عیان....

الهی ضعیفان را پناهی.

قاصدان را بر سر راهی.

مومنان را گواهی.

چه عزیز است آن کس که تو خواهی.

الهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،

ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت.

ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت،

ای حی بی ذلت و ای معطی بی فطرت و ای بخشنده بی منت،

ای داننده رازها،

ای شنونده آوازها،

ای بیننده نمازها،

ای شناسنده نامها ،

ای رساننده گامها،

ای مبر از عوایق،

ای مطلع بر حقایق،

ای مهربان بر خلایق،

عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر

و بر عیب های ما مگیر که تو قوی و ما حقیر،

از بنده خطا آید و ذلت و از تو عطا آید و رحمت.

الهی ازت درخواست دارم که ظهور آقا امام زمان را نزدیک و نزدیک تر بگردانی.

خدایا به قرآن نازل کرده به محمدت(ص) قسمت میدم درد دل بی نوایان را در مان کن.

خدایا امشب به پایت می افتم و از تو خودت را تمنا میکنم.از تو زیبایی هایت را دخواست میکنم.ای خدای بزرگ ای خدای کهکشان از تو میخواهم ...

خودت میدانی چه می خواهم.

و در آخر ارزو هایم را به تو خواهم گفت.آری به قاصدگ میگویم تا نزدیک گوشت نجوایم را بگوید.باشد که نیم نگاهی به آن کنی.